X MIA-1 X MIA-2 X MIA-3 X MIA-4 X MIA-5 X MIA-6 X MIA-7 X MIA-8 X IIS-1 X IIS-2 X IIS-3 X IIS-4 XI_IIS-1 XI_IIS-2 XI_IIS-3 XI_IIS-4 XI_MIA-1 XI_MIA-2 XI_MIA-3 XI_MIA-4 XI_MIA-5 XI_MIA-6 XI_MIA-7 XI_MIA-8 XII_MIA-2 XII_MIA-1 XII_MIA-3 XII_MIA-4 XII_MIA-5 XII_MIA-6 XII_IIS-2 XII_MIA-7 XII_IIS-1 XII_IIS-3 XII_IIS-4 XII_IIS-5
      Teacher Room  Teacher Room  Teacher Room  Teacher Room  Teacher Room  Teacher Room  Teacher Room  Teacher Room  Teacher Room  Teacher Room  Teacher Room  Teacher Room  Teacher Room  Teacher Room  Teacher Room  Teacher Room  Teacher Room  Teacher Room  Teacher Room  Teacher Room  Teacher Room  Teacher Room  Teacher Room  Teacher Room  Teacher Room  Teacher Room  Teacher Room  Teacher Room  Teacher Room  Teacher Room  Teacher Room  Teacher Room  Teacher Room  Teacher Room  Teacher Room  Teacher Room 
Senin 1 8:00 - 8:45                                                                                                                                                
2 9:00 - 9:45 SR-24 EKO   SS-78 Sjr-W   IW-12 BIN   LL-71 TIK   MS-7 PKn   SS-51 BIO   SR-73 PtL   JN-49 KWU   HW-42 Sjr-W   EP-34 PJAS   NW-13 BIN   NT-3 PAI   EM-33 PJAS   CA-76 PtL   ML-72 TIK   SN-39 Mtk-W   EM-37 GEO:Mtk-W   MU-43 Mtk-W   EL-11 BIN   MW-75 PAI   PT-28 EKO   RD-6 PKn   YA-60 KIM   RN-61 KWU   HN-47 GEO:BIO   AJ-59 KIM   YN-5 PKn   PT-79 PJAS   EL-57 KIM   NA-27 EKO   SR-21 BING   RM-77 SENI   AS-63 SOS   US-40 Mtk-W   TJ-47 BIO   SE-10 BIN  
3 10:00 - 10:45 MA-23 BING   SS-78 Sjr-W   IW-12 BIN   LL-71 TIK   MS-7 PKn   SS-51 BIO   EP-34 PJAS   JN-49 KWU   HW-42 Sjr-W   TL-67 BK   NW-13 BIN   AU-41 Mtk-W   EM-33 PJAS   TS-36 GEO:SENI   CA-76 PtL   SN-39 Mtk-W   EM-37 GEO:Mtk-W   MU-43 Mtk-W   EL-11 BIN   MW-75 PAI   PT-28 EKO   RD-6 PKn   YA-60 KIM   RN-61 KWU   HN-47 GEO:BIO   AJ-59 KIM   YN-5 PKn   PT-79 PJAS   EL-57 KIM   NA-27 EKO   SR-21 BING   RM-77 SENI   AS-63 SOS   US-40 Mtk-W   TJ-47 BIO   SE-10 BIN  
Tertarik, Klik GO 4 11:00 - 11:45 MA-23 BING   HY-19 BING   HW-42 Sjr-W   MW-75 PAI   SS-78 Sjr-W   SS-51 BIO   EP-34 PJAS   MJ-62 BK   SR-24 EKO   IW-12 BIN   MS-7 PKn   AU-41 Mtk-W   PT-28 EKO   TS-36 GEO:SENI   EL-11 BIN   YT-18 BING   JN-49 BIO   NY-58 KIM   RN-61 KWU   BS-53 Mtk-W:FIS   SM-17 Sjr-W   YA-60 KIM   EM-33 PJAS   SN-39 EKO:Mtk-W   YN-5 PKn   NT-3 PAI   LL-71 KIM:TIK   PT-79 PJAS   CA-76 PtL   SR-73 Mtk-M:PtL   AS-63 GEO:SOS   EM-37 Mtk-W   RM-77 SENI   EY-15 Sjr-W   IY-29 GEO   US-40 Mtk-W  
5 12:00 - 12:45 MA-23 BING   HY-19 BING   HW-42 Sjr-W   MW-75 PAI   SS-78 Sjr-W   BO-70 BK   EP-34 PJAS   AU-41 Mtk-W   SR-24 EKO   IW-12 BIN   MS-7 PKn   NW-13 BIN   PT-28 EKO   ID-30 GEO   EL-11 BIN   YT-18 BING   JN-49 BIO   NY-58 KIM   RN-61 KWU   BS-53 Mtk-W:FIS   SM-17 Sjr-W   YA-60 KIM   EM-33 PJAS   SN-39 EKO:Mtk-W   YN-5 PKn   NT-3 PAI   AJ-59 BIO:KIM   CA-76 PtL   AN-46 BIO   SR-73 Mtk-M:PtL   AS-63 GEO:SOS   EM-37 Mtk-W   RM-77 SENI   EY-15 Sjr-W   IY-29 GEO   US-40 Mtk-W  
6 13:00 - 13:45 RN-61 KIM   MJ-62 BK   SS-51 BIO   MW-75 PAI   ML-72 Mtk-W:TIK   RW-35 SENI   MS-7 PKn   AU-41 Mtk-W   SR-24 EKO   SM-17 Sjr-M   EP-34 PJAS   NW-13 BIN   MA-23 BING   ID-30 GEO   SS-78 Sjr-W   CA-76 PtL   TS-36 SENI   IY-29 GEO   NY-58 Mtk-W:KIM   RD-6 PKn   HY-19 BING   HN-47 BIO   EM-33 PJAS   YA-60 KIM   SR-21 BING   NT-3 BIN:PAI   TJ-47 BIO   EY-15 Sjr-W   AN-46 BIO   BS-53 FIS   PT-79 PJAS   EL-57 KIM   LL-71 GEO:TIK   PT-28 KWU       RM-77 SENI  
7 14:00 - 14:45 RN-61 KIM   SR-24 EKO   SS-51 BIO   HW-42 Sjr-W   ML-72 Mtk-W:TIK   RW-35 SENI   MS-7 PKn       MW-75 PAI   SM-17 Sjr-M   EP-34 PJAS   LL-71 TIK   MA-23 BING   SN-39 Mtk-W   SS-78 Sjr-W   AS-63 SOS   TS-36 SENI   IY-29 GEO   NY-58 Mtk-W:KIM   RD-6 PKn   HY-19 BING   HN-47 BIO   YT-18 BING   YA-60 KIM   SR-21 BING   SE-10 BIN   CA-76 PtL   EY-15 Sjr-W   AU-41 Mtk-W   BS-53 FIS   PT-79 PJAS   EL-57 KIM   EM-37 GEO:Mtk-W   PT-28 KWU       RM-77 SENI  
8 15:00 - 15:45 RN-61 KIM   SR-24 EKO   SS-51 BIO   HW-42 Sjr-W       MU-43 Mtk-M           MW-75 PAI   SM-17 Sjr-M   NT-3 PAI   LL-71 TIK       SN-39 Mtk-W   EM-33 PJAS   AS-63 SOS           ML-72 TIK               YT-18 BING                       AU-41 Mtk-W       PT-79 PJAS   CA-76 PtL   EM-37 Mtk-W              
9 16:00 - 16:45                                                                                                                                                
Selasa 1 8:00 - 8:45 HY-19 BING   HW-42 Sjr-W   SH-44 Mtk-M   EP-34 PJAS   RW-35 SENI   JN-49 KWU   ML-72 TIK   NW-13 BIN   IW-12 BIN   MS-7 PKn   SM-14 Sjr-W   AD-20 BING   YD-4 PAI   YT-18 BING   ID-30 GEO   RD-6 PKn   EM-33 PJAS   SY-54 FIS   MU-43 Mtk-W   SM-17 Sjr-W   US-40 Mtk-W   YA-60 KIM   DY-8 BIN   SP-55 FIS   HN-47 BIO   YN-5 PKn   AJ-59 KIM   AU-41 Mtk-W   HT-2 PAI   BS-53 FIS   EM-37 Mtk-W   SR-73 PtL   ML-25 EKO   IY-29 GEO   SE-10 BIN   PT-28 EKO  
2 9:00 - 9:45 HY-19 BING   HW-42 Sjr-W   SH-44 Mtk-M   EP-34 PJAS   RW-35 SENI   JN-49 KWU   ML-72 TIK   NW-13 BIN   IW-12 BIN   MS-7 PKn   SM-14 Sjr-W   AD-20 BING   YD-4 PAI   YT-18 BING   ID-30 Sjr-M:GEO   RD-6 PKn   EM-33 PJAS   SY-54 FIS   MU-43 Mtk-W   SM-17 Sjr-W   US-40 Mtk-W   YA-60 KIM   DY-8 BIN   SP-55 FIS   HN-47 BIO   YN-5 PKn   AJ-59 KIM   AU-41 Mtk-W   HT-2 PAI   BS-53 FIS   EM-37 Mtk-W   SR-73 PtL   ML-25 EKO   IY-29 GEO   SE-10 BIN   PT-28 EKO  
3 10:00 - 10:45 SS-78 Sjr-W   JN-49 KWU   SH-44 Mtk-M   EP-34 BIN:PJAS   DY-56 FIS   NA-32 GEO   SB-50 BIO   MU-43 Mtk-M   RW-35 SENI   SR-73 PtL   SM-14 Sjr-W   AD-20 BING   SR-24 EKO   YD-4 PAI   IY-26 Sjr-M:EKO   ID-30 GEO   EM-33 PJAS   TS-36 SENI   SY-54 FIS   US-40 Mtk-W   ML-72 TIK   DY-8 BIN   SP-55 FIS   YA-60 KIM   PT-79 PJAS   HN-47 BIO   TJ-47 BIO   NY-58 PAI:GEO:KIM   HT-2 PAI   AN-46 BIO   YN-5 PKn   BS-53 FIS   EM-37 EKO:Mtk-W       PT-28 EKO   WI-62 SOS  
4 11:00 - 11:45 SS-78 Sjr-W   JN-49 KWU   SU-22 BING   SR-73 BIN:PtL   DY-56 FIS   NA-32 GEO   SB-50 BIN:BIO   ML-72 TIK   RW-35 SENI   AD-20 BING   EP-34 PJAS   MS-7 PKn   SR-24 EKO   YD-4 PAI   IY-26 EKO   ID-30 GEO   HT-2 PAI   TS-36 SENI   SY-54 FIS   US-40 Mtk-W   EM-33 PJAS   DY-8 BIN   SP-55 FIS   YA-60 KIM   PT-79 PJAS   HN-47 BIO   TJ-47 BIO   NY-58 PAI:GEO:KIM       AN-46 BIO   YN-5 PKn   BS-53 FIS   EM-37 EKO:Mtk-W       PT-28 EKO   WI-62 SOS  
5 12:00 - 12:45 EP-34 PJAS   SH-44 Mtk-M   SU-22 BING   JN-49 KWU   DY-56 FIS   NA-32 GEO   SB-50 BIN:BIO   ML-72 TIK   HW-42 Sjr-W   AD-20 BING   AU-41 Mtk-W   MS-7 PKn   TS-36 SENI   PT-28 EKO   YT-18 GEO:BING   YD-4 PAI   IY-29 GEO   MU-43 Mtk-W   HT-2 BIN:PAI   NY-58 KIM   EM-33 PJAS   SP-55 FIS   IY-26 EKO   DY-8 BIN   PT-79 PJAS   ST-38 GEO:Mtk-W   SE-10 BIN   TJ-47 PAI:BIO       YN-5 PKn   YA-60 KIM   AN-46 BIO   MO-16 Sjr-M   SM-14 Sjr-M   US-40 Mtk-W   HN-47 BIO  
6 13:00 - 13:45 EP-34 PJAS   SH-44 Mtk-M   SU-22 BING   JN-49 KWU   NA-32 GEO   SR-73 PtL   AJ-59 KIM   SB-50 BIO   HW-42 Sjr-W   AD-20 BING   AU-41 Mtk-W   RW-35 SENI   TS-36 SENI   PT-28 EKO   YT-18 GEO:BING   YD-4 PAI   IY-29 GEO   MU-43 Mtk-W   HT-2 BIN:PAI   NY-58 KIM   EM-33 PJAS   SP-55 FIS   IY-26 EKO   DY-8 BIN   NT-3 PAI   ST-38 GEO:Mtk-W   SE-10 BIN   TJ-47 BIO       YN-5 PKn   YA-60 KIM   AN-46 BIO   MO-16 Sjr-M   PT-79 Sjr-M:PJAS   US-40 Mtk-W   HN-47 BIO  
7 14:00 - 14:45 EP-34 PJAS   SH-44 Mtk-M   IW-12 BIN   SS-78 Sjr-W   NA-32 GEO   MS-7 PKn   AJ-59 KIM   SB-50 BIO   ML-72 TIK   HW-42 Sjr-W   NW-13 BIN   RW-35 SENI   MO-16 Sjr-M   EM-33 PJAS   RD-6 PKn   SU-22 BING   MU-43 Mtk-W   JN-49 BIO   IY-29 GEO   EL-11 BIN   YA-60 KIM   SM-17 Sjr-W   YD-4 PAI   HN-47 BIO   ST-38 PAI:Mtk-W   SR-73 PtL   PP-52 FIS   BS-53 FIS   ML-25 EKO   AU-41 Mtk-W   PT-28 EKO   YN-5 PKn   MA-31 GEO   PT-79 PJAS   WI-62 SOS   SM-14 Sjr-M  
8 15:00 - 15:45 EN-64 BK   SR-24 EKO   IW-12 BIN   SS-78 Sjr-W   NA-32 GEO   MS-7 PKn   AJ-59 KIM   SB-50 BIO   ML-72 TIK   HW-42 Sjr-W   NW-13 BIN   EP-34 PJAS   MO-16 Sjr-M   EM-33 PJAS   RD-6 PKn   SU-22 BING   MU-43 Mtk-W   JN-49 BIO   IY-29 GEO   EL-11 BIN   YA-60 KIM   SM-17 Sjr-W   YD-4 PAI   HN-47 BIO   ST-38 PAI:Mtk-W   SR-73 PtL   PP-52 FIS   BS-53 FIS   ML-25 EKO   AU-41 Mtk-W   PT-28 EKO   YN-5 PKn   MA-31 GEO   PT-79 PJAS   WI-62 SOS   SM-14 Sjr-M  
9 16:00 - 16:45                                                                                                                                                
Rabu 1 8:00 - 8:45 LL-71 TIK   EP-34 PJAS   AD-20 BING   HW-42 Sjr-W   SR-73 PtL   SM-14 Sjr-W   NA-32 GEO   NT-3 PAI   HY-19 BING   MW-75 PAI   SS-78 Sjr-W   NW-13 BIN   ID-30 GEO   AS-63 SOS   SN-39 Mtk-W       RD-6 PKn   HT-2 PAI   IY-29 GEO   BS-53 FIS   DY-8 BIN   RN-61 KWU   SM-17 Sjr-W   EM-33 PJAS   AJ-59 KIM   MA-31 GEO   SR-21 BING   YA-45 Mtk-M   ML-25 EKO   SH-9 BIN   RM-77 SENI   AU-41 Mtk-W   EY-15 Sjr-W       PT-79 PJAS   YN-5 PKn  
2 9:00 - 9:45 LL-71 TIK   EP-34 PJAS   AD-20 BING   HW-42 Sjr-W   MW-75 PAI   SM-14 Sjr-W   NA-32 GEO   NT-3 PAI   HY-19 BING   SR-24 EKO   SS-78 Sjr-W   NW-13 BIN   ID-30 GEO   AS-63 SOS   SN-39 Mtk-W       RD-6 PKn   HT-2 PAI   IY-29 GEO   BS-53 FIS   DY-8 BIN   RN-61 KWU   SM-17 Sjr-W   EM-33 PJAS   AJ-59 KIM   MA-31 GEO   SR-21 BING   YA-45 Mtk-M   ML-25 EKO   SH-9 BIN   RM-77 SENI   AU-41 EKO:Mtk-W   EY-15 Sjr-W       PT-79 PJAS   YN-5 PKn  
3 10:00 - 10:45 IW-12 BIN   EP-34 PJAS   RW-35 SENI   SS-51 BIO   MW-75 PAI   NW-13 BIN   NA-32 GEO   NT-3 PAI   SS-78 Sjr-W   SR-24 EKO   WI-62 SOS   SM-14 Sjr-M   MA-23 BING   DY-8 BIN   AS-63 SOS   ID-30 GEO   EM-37 Mtk-W   HY-19 BING   SB-50 BIO   EL-11 BIN   SH-44 Mtk-W   SP-55 FIS   HN-47 BIO   EM-33 PJAS   BS-53 FIS   RM-77 SENI   EY-15 Sjr-W   SH-9 BIN   YA-45 Mtk-M   DW-80 PJAS   HT-2 PAI   EL-57 EKO:KIM   SR-21 BING       PT-79 PJAS   LL-71 TIK  
4 11:00 - 11:45 IW-12 BIN   SR-73 PtL   RW-35 SENI   SS-51 BIO   MW-75 PAI   NW-13 BIN   AD-20 BING   AU-41 Mtk-W   SS-78 Sjr-W   SR-24 EKO   WI-62 SOS   SM-14 Sjr-M   MA-23 BING   DY-8 BIN   AS-63 SOS   EM-33 GEO:PJAS   EM-37 Mtk-W   HY-19 BING   SB-50 BIO   EL-11 BIN   SH-44 Mtk-W   SP-55 EKO:FIS   HN-47 BIO   SN-39 Mtk-W   BS-53 FIS   RM-77 SENI   EY-15 Sjr-W   SH-9 BIN   YA-45 Mtk-M   DW-80 PJAS   HT-2 PAI   EL-57 KIM   SR-21 BING   YN-5 PKn   NA-27 EKO   IY-29 GEO  
5 12:00 - 12:45 HW-42 Sjr-W   LL-71 TIK   MW-75 PAI   SS-51 BIO   NW-13 BIN   NT-3 PAI   AD-20 BING   AU-41 Mtk-W   SM-17 Sjr-M   SS-78 Sjr-W   WI-62 SOS   SM-14 Sjr-M   AS-63 SOS   MA-23 BING   SR-24 EKO   EM-33 PJAS   HY-19 BING   EL-11 BIN       SB-50 BIO   BS-53 FIS   SH-44 BIN:EKO:Mtk-W   RN-61 KWU   SN-39 Mtk-W   RM-77 SENI   HN-47 BIO   YA-45 Mtk-M   SR-21 BING   SR-73 PtL   DW-80 PJAS   HT-2 PAI   EY-15 Sjr-W   SH-9 BIN   YN-5 PKn   NA-27 EKO   IY-29 GEO  
6 13:00 - 13:45 HW-42 Sjr-W   LL-71 TIK   MW-75 PAI   SP-55 FIS   NW-13 BIN   NT-3 PAI   RW-35 SENI   AD-20 BING   SM-17 Sjr-M   SS-78 Sjr-W   ML-25 EKO   NM-66 BK   AS-63 SOS   MA-23 BING   SR-24 EKO   EM-33 PJAS   HY-19 BING   EL-11 BIN       SB-50 BIO   BS-53 FIS   SH-44 BIN:Mtk-W   RN-61 KWU   RD-6 PKn   RM-77 SENI   HN-47 BIO   YA-45 Mtk-M   SR-21 BING   SR-73 PtL   AU-41 Mtk-W   EM-37 Mtk-W   EY-15 Sjr-W   SH-9 BIN   SM-14 Sjr-M   TJ-47 BIO   WI-62 SOS  
7 14:00 - 14:45 SS-51 BIO   RN-61 KIM   MW-75 PAI   SP-55 FIS   AJ-59 KIM   NT-3 PAI   RW-35 SENI   AD-20 BING   SM-17 Sjr-M   NA-32 GEO   ML-25 EKO   SR-73 PtL   DY-8 BIN   SR-24 EKO   EM-33 PJAS   SS-78 Sjr-W   EL-11 BIN   IY-29 GEO       ID-30 GEO   SB-50 BIO   IY-26 EKO   HN-47 Mtk-W:BIO   RD-6 PKn   YA-45 Mtk-M   SR-21 BING   ST-38 Mtk-W   LL-71 FIS:TIK   EY-15 Sjr-W   AU-41 Mtk-W   EM-37 Mtk-W   SH-9 BIN   PT-79 PJAS   SM-14 Sjr-M   TJ-47 BIO   WI-62 SOS  
8 15:00 - 15:45 SS-51 BIO   RN-61 KIM   HW-42 Sjr-W   SP-55 FIS   AJ-59 KIM       AU-41 Mtk-W   RW-35 SENI   IW-12 BIN   NA-32 GEO   ML-25 EKO   NT-3 PAI   DY-8 BIN   SR-24 EKO   EM-33 PJAS   SS-78 Sjr-W   EL-11 BIN   IY-29 GEO   EM-37 Mtk-W   ID-30 GEO   SB-50 BIO   IY-26 EKO   HN-47 Mtk-W:BIO   SM-17 Sjr-W   YA-45 Mtk-M   SR-21 BING   ST-38 Mtk-W   BS-53 GEO:FIS   EY-15 Sjr-W   EL-57 KIM   AS-63 SOS   SH-9 BIN   PT-79 PJAS   RM-77 SENI       NA-27 EKO  
9 16:00 - 16:45 SS-51 BIO   RN-61 KIM   HW-42 Sjr-W   AW-68 BK   AJ-59 KIM       AU-41 Mtk-W   RW-35 SENI   IW-12 BIN   NA-32 GEO   SR-73 PtL   NT-3 PAI                           EM-37 Mtk-W                   SM-17 Sjr-W               MA-31 GEO       EL-57 KIM   AS-63 SOS   LL-71 TIK   PT-79 PJAS   RM-77 SENI       NA-27 EKO  
Kamis 1 8:00 - 8:45 SP-55 FIS   SS-51 BIO   MS-7 PKn   AD-20 BING   HW-42 Sjr-W   DY-56 FIS   MU-43 Mtk-W   ML-25 EKO   EP-34 PJAS   RW-35 SENI   NA-32 GEO   WI-62 SOS   EM-33 PJAS   MO-16 Sjr-M   TS-36 SENI   ML-72 TIK   EL-11 BIN   JN-49 BIO   CA-76 PtL   SB-50 BIO   SH-44 Mtk-W   HY-19 BING   DY-8 BIN   YD-4 PAI   ST-38 Mtk-W   PP-52 FIS   SR-73 PtL   YA-45 Mtk-M   DW-80 PJAS   HT-2 PAI   YA-60 KIM   AN-46 BIO   SH-9 BIN   NA-27 EKO   EY-15 Sjr-W   US-40 Mtk-W  
2 9:00 - 9:45 SP-55 FIS   SS-51 BIO   MS-7 PKn   AD-20 BING   HW-42 Sjr-W   DY-56 FIS   MU-43 Mtk-W   ML-25 EKO   EP-34 PJAS   RW-35 SENI   NA-32 GEO   WI-62 SOS   SN-39 Mtk-W   MO-16 Sjr-M   TS-36 SENI   IY-26 EKO   EL-11 BIN   JN-49 BIO   EM-33 PJAS   SB-50 BIO   SH-44 Mtk-W   HY-19 BING   DY-8 BIN   YD-4 PAI   ST-38 Mtk-W   PP-52 FIS   SR-73 PtL   YA-45 Mtk-M   DW-80 PJAS   HT-2 PAI   YA-60 KIM   AN-46 BIO   SH-9 BIN   NA-27 EKO   EY-15 Sjr-W   US-40 Mtk-W  
3 10:00 - 10:45 SP-55 FIS   SS-51 BIO   SR-73 PtL   RW-35 SENI   EP-34 PJAS   DY-56 FIS   MU-43 Mtk-W   ML-25 EKO   AD-20 BING   IW-12 BIN   NA-32 GEO   WI-62 SOS   SN-39 Mtk-W   DY-8 BIN   EL-11 BIN   IY-26 EKO   JN-49 BIO   RD-6 PKn   EM-33 PJAS   ID-30 GEO   TS-36 SENI   US-40 Mtk-W   SH-44 Mtk-W   CA-76 PtL   YA-45 Mtk-M   PT-79 PJAS   MA-31 GEO   SH-9 BIN   DW-80 PJAS   HT-2 PAI   MO-16 Sjr-M   EM-37 Mtk-W   NY-58 KIM   SE-10 BIN   SR-21 BING   YD-4 PAI  
4 11:00 - 11:45 HW-42 Sjr-W   MS-7 PKn   SS-78 Sjr-W   RW-35 SENI   EP-34 PJAS   MU-43 Mtk-W   NT-3 PAI   SR-73 PtL   AD-20 BING   IW-12 BIN   SB-50 BIO   ML-25 EKO   PT-28 EKO   SN-39 BIN:Mtk-W   EL-11 BIN   SU-22 BING   JN-49 BIO   SY-54 PKn:FIS   EM-33 PJAS   ID-30 GEO   TS-36 SENI   US-40 Mtk-W   SH-44 EKO:Mtk-W   SP-55 FIS   YA-45 Mtk-M   PT-79 PJAS   MA-31 GEO   SH-9 BIN   AN-46 BIO   CA-76 PtL   MO-16 Sjr-M   EM-37 Mtk-W   NY-58 KIM   SE-10 BIN   SR-21 BING   YD-4 PAI  
5 12:00 - 12:45 HW-42 Sjr-W   MS-7 PKn   SS-78 Sjr-W   SH-44 Mtk-M   EP-34 PJAS   MU-43 Mtk-W   NT-3 PAI   NW-13 BIN   AD-20 BING   SS-51 BIO   SB-50 BIO   ML-25 EKO   PT-28 EKO   SN-39 PKn:Mtk-W       SU-22 BING   ML-72 TIK   NY-58 FIS:KIM   EM-37 Mtk-W   TS-36 SENI   CA-76 PtL   EM-33 PJAS   YA-60 EKO:KIM   SP-55 FIS   MA-31 GEO   PT-79 PJAS   SE-10 BIN   SR-73 PtL   AN-46 BING:BIO   EY-15 Sjr-W   SH-9 BIN   NA-27 EKO   HT-2 PAI   WI-62 SOS   US-40 Mtk-W   YD-4 PAI  
6 13:00 - 13:45 IW-12 BIN   HW-42 Sjr-W   SP-55 FIS   SH-44 Mtk-M   JN-49 KWU   MU-43 Mtk-W   NT-3 PAI   NW-13 BIN   MS-7 PKn   EP-34 PJAS   SB-50 BIO   ML-25 EKO   ID-30 GEO   RD-6 PKn   YD-4 PAI   EL-11 BIN   SY-54 FIS   NY-58 KIM   EM-37 Mtk-W   TS-36 SENI   PT-28 EKO   EM-33 PJAS   YA-60 KIM   DY-8 BIN   MA-31 GEO   YA-45 Mtk-M   SE-10 BIN   SR-73 PtL   PP-52 BING:FIS   EY-15 Sjr-W   SH-9 BIN   NA-27 EKO   HT-2 PAI   WI-62 SOS   US-40 Mtk-W   CA-76 PtL  
7 14:00 - 14:45 IW-12 BIN   HW-42 Sjr-W   SP-55 FIS   SH-44 Mtk-M   JN-49 KWU   AD-20 BING   MU-43 Mtk-M   DY-56 FIS   MS-7 PKn   EP-34 PJAS   NT-3 PAI   NA-32 GEO   ID-30 GEO   ML-72 TIK   YD-4 PAI   EL-11 BIN   SY-54 FIS   CA-76 PtL   HY-19 BING   US-40 Mtk-W   PT-28 EKO   EM-33 PJAS   RD-6 PKn   DY-8 BIN       YA-45 Mtk-M   PT-79 PJAS   NY-58 KIM   PP-52 FIS   AN-46 BIO   ML-25 EKO   SH-9 BIN   HT-2 PAI   YA-60 KIM   WI-62 SOS   NA-27 BING:EKO  
8 15:00 - 15:45 RW-35 SENI   IW-12 BIN   SP-55 FIS   MS-7 PKn   NW-13 BIN   AD-20 BING   JN-49 KWU   DY-56 FIS   SS-51 BIO   ML-72 TIK   NT-3 PAI   NA-32 GEO   YT-18 BING   PT-28 EKO   IY-26 EKO   MO-16 Sjr-M   MU-43 Mtk-W   EM-37 Mtk-W   HY-19 BING   US-40 Mtk-W   SB-50 BIO   YD-4 PAI   RD-6 PKn   TS-36 SENI       SE-10 BIN   PT-79 PJAS   NY-58 KIM   YA-45 Mtk-M   AN-46 BIO   ML-25 EKO   SH-9 BIN   CA-76 PtL   YA-60 KIM   WI-62 SOS   NA-27 BING:EKO  
9 16:00 - 16:45 RW-35 SENI   IW-12 BIN   TL-67 BK   MS-7 PKn   NW-13 BIN       JN-49 KWU   DY-56 FIS       ML-72 TIK   PB-69 BK   NA-32 GEO   YT-18 BING   PT-28 EKO   IY-26 EKO   MO-16 Sjr-M   MU-43 Mtk-W   EM-37 Mtk-W   HT-2 PAI   CA-76 PtL   SB-50 BIO   YD-4 PAI       TS-36 SENI       SE-10 BIN   PT-79 PJAS       YA-45 Mtk-M                              
Jumat 1 8:00 - 8:45                                                                                                                                                
2 9:00 - 9:45 MS-7 PKn   RW-35 SENI   JN-49 KWU   AJ-59 KIM   YA-45 Mtk-W   EP-34 PJAS   NW-13 BIN   MU-43 Mtk-M   AW-68 BK   WI-62 SOS   AD-20 BING   SB-50 BIO   MO-16 Sjr-M       SN-39 Mtk-W   PT-28 EKO:EKO   CA-76 PtL   HT-2 PAI       NY-58 KIM   MW-75 PAI   YD-4 PAI   SP-55 FIS           EY-15 Sjr-W   MA-31 GEO   TJ-47 BIO   LL-71 PKn:TIK   SH-9 BIN   ML-25 EKO   BS-53 FIS       YA-60 EKO:Mtk-W:KIM   RM-77 BIN:SENI   SM-14 Sjr-M  
3 10:00 - 10:45 MS-7 PKn   RW-35 SENI   JN-49 KWU   AJ-59 KIM   YA-45 Mtk-W   EP-34 PJAS   NW-13 BIN   MU-43 Mtk-M   MW-75 PtL:PAI   WI-62 SOS   AD-20 BING   SB-50 BIO   MO-16 Sjr-M       AS-63 Mtk-W:SOS   PT-28 BIN:EKO:EKO   SY-54 FIS   EM-37 Mtk-W       NY-58 KIM   DY-8 BIN       SP-55 FIS   SH-44 Mtk-W       EY-15 Sjr-W   MA-31 GEO   TJ-47 BIO   AU-41 PKn:Mtk-W   SH-9 BIN   ML-25 EKO   BS-53 FIS       LL-71 EKO:Mtk-W:KIM:TIK   RM-77 BIN:SENI   SM-14 Sjr-M  
4 11:00 - 11:45 JN-49 KWU   SP-55 FIS   RN-61 KIM   AJ-59 KIM   PB-69 BK   EP-34 PJAS   ML-25 EKO   MU-43 Mtk-M   IY-26 EKO   WI-62 SOS   AD-20 BING   SB-50 BIO   CA-76 PtL       AS-63 BING:SOS   YD-4 BIN:PAI   SY-54 FIS   EM-37 Mtk-W       MW-75 PAI   US-40 BIN:Mtk-W       SN-39 Mtk-W   SH-44 Mtk-W   SR-73 BIN:PtL       NT-3 PAI       AU-41 Mtk-W   LL-71 Mtk-M:TIK   MA-31 GEO           HT-2 PAI   NA-27 PKn:Sjr-M:EKO   PT-79 PJAS  
5 12:00 - 12:45 JN-49 KWU   SP-55 FIS   RN-61 KIM       AD-20 BING   NW-13 BIN   ML-25 EKO   MS-7 PKn   IY-26 EKO   MW-75 PAI   RW-35 SENI   AU-41 Mtk-W   DY-8 BIN   AS-63 SOS   SU-22 BING   MO-16 Sjr-M   NY-58 KIM   EL-11 BIN   SY-54 BIO:FIS   MU-43 Mtk-W   YA-60 Mtk-W:KIM   SH-44 Mtk-W   SN-39 Mtk-W   YT-18 BING   SR-73 BIN:FIS:PtL   AJ-59 KIM   NT-3 PAI       SH-9 BIN   RM-77 Mtk-M:SENI   MA-31 GEO       PT-28 EKO   HT-2 PAI   NA-27 PKn:Sjr-M:EKO   PT-79 PJAS  
6 13:00 - 13:45 SR-73 PtL   SP-55 FIS   RN-61 KIM       AD-20 BING   NW-13 BIN   ML-25 EKO   MS-7 PKn   EP-34 PJAS   MW-75 PAI   RW-35 SENI   AU-41 Mtk-W   DY-8 BIN   AS-63 SOS   YD-4 PAI   MO-16 Sjr-M   NY-58 KIM   EL-11 BIN   SY-54 BIO:FIS   MU-43 Mtk-W   YA-60 KIM   SH-44 Mtk-W   CA-76 PtL   YT-18 BING   BS-53 FIS   AJ-59 KIM   NT-3 PAI       SH-9 BIN   RM-77 SENI           PT-28 EKO   HT-2 PAI   LL-71 TIK   PT-79 PJAS  
7 14:00 - 14:45                                                                                                                                                
8 15:00 - 15:45                                                                                                                                                
9 16:00 - 16:45                                                                                                                                                
Sabtu 1 8:00 - 8:45 SH-44 Mtk-M   MW-75 PAI   ID-30 GEO   SU-22 BING   SR-24 EKO   AJ-59 KIM   DY-56 FIS   EP-34 PJAS   SS-51 BIO   HW-42 Sjr-W   IY-26 EKO   SS-78 Sjr-W   YD-4 PAI   MO-16 Sjr-M       SN-39 Mtk-W   RN-61 KWU   EM-33 PJAS   SM-17 Sjr-W   HY-19 BING   BS-53 FIS   HN-47 BIO   TS-36 SENI   ML-72 TIK   SE-10 BIN   PP-52 FIS   YA-45 Mtk-M   RM-77 SENI   SH-9 BIN   EL-57 KIM   CA-76 PtL   AU-41 Mtk-W   YN-5 PKn       IY-29 GEO   EY-15 Sjr-W  
2 9:00 - 9:45 SH-44 Mtk-M   MW-75 PAI   ID-30 GEO   SU-22 BING   SR-24 EKO   AJ-59 KIM   DY-56 FIS   EP-34 GEO:PJAS   SS-51 BIO   HW-42 Sjr-W   IY-26 EKO   SS-78 Sjr-W   ML-72 TIK   MO-16 Sjr-M       SN-39 Mtk-W   RN-61 KWU   EM-33 PJAS   SM-17 Sjr-W   HY-19 BING   BS-53 FIS   HN-47 BIO   TS-36 SENI   YD-4 PAI   SE-10 BIN   PP-52 FIS   YA-45 Mtk-M   RM-77 SENI   SH-9 BIN   EL-57 KIM   LL-71 TIK   AU-41 Mtk-W   YN-5 PKn   CA-76 PtL   IY-29 GEO   EY-15 Sjr-W  
3 10:00 - 10:45 SH-44 Mtk-M   MW-75 PAI   ID-30 GEO   SU-22 BING   HW-42 EKO:Sjr-W   AJ-59 KIM   DY-56 FIS   EP-34 GEO:PJAS   WI-62 SOS   IY-26 EKO   LL-71 TIK   HY-19 BING   SN-39 Sjr-W:Mtk-W   MA-23 BING   MO-16 Sjr-M   TS-36 SENI   HT-2 PAI   EM-33 PJAS   NY-58 KIM   RN-61 KWU   RD-6 PKn   ML-72 TIK   YD-4 PAI   HN-47 BIO   EY-15 Sjr-W   YA-45 Mtk-M   ST-38 Mtk-W   AU-41 Mtk-W   PP-52 FIS   NA-27 EKO   SH-9 BIN   DW-80 PJAS   AS-63 SOS   SR-21 BIN:BING   SM-14 Sjr-M   IY-29 GEO  
4 11:00 - 11:45 MW-75 PAI   IW-12 BIN   EP-34 PJAS   ID-30 GEO   SS-51 Sjr-W:BIO   SR-24 EKO   NM-66 BK   AJ-59 GEO:KIM   WI-62 SOS   IY-26 EKO   LL-71 TIK   HY-19 BING   SN-39 Sjr-W:Mtk-W   MA-23 BING   MO-16 Sjr-M   TS-36 SENI   HT-2 PAI   ML-72 TIK   NY-58 KIM   RN-61 KWU   RD-6 PKn   CA-76 PtL   SH-44 Mtk-W   HN-47 BIO   EY-15 Sjr-W   YA-45 Mtk-M   ST-38 Mtk-W   AU-41 Mtk-W   PP-52 FIS   NA-27 EKO   SH-9 BIN   DW-80 PJAS   AS-63 SOS   SR-21 BIN:BING   SM-14 Sjr-M   IY-29 GEO  
5 12:00 - 12:45 MW-75 PAI   IW-12 BIN   EP-34 PJAS   ID-30 GEO   SS-51 BIO   SR-24 EKO   SM-14 Sjr-W   AJ-59 KIM   WI-62 SOS   HY-19 BING   AU-41 Mtk-W   IY-26 EKO   RD-6 PKn   EM-33 PJAS       AS-63 SOS   NY-58 KIM   SM-17 Sjr-W   TS-36 SENI   ML-72 TIK   RN-61 KWU   US-40 Mtk-W   SH-44 Mtk-W   NA-27 EKO   LL-71 TIK   CA-76 PtL   RM-77 SENI   YN-5 PKn   EL-57 KIM       EY-15 Sjr-W   DW-80 BING:PJAS   MO-16 Sjr-M   IY-29 GEO   YD-4 PAI   HN-47 BIO  
6 13:00 - 13:45 MW-75 PAI   MA-23 BING   EP-34 PJAS   ID-30 GEO   SS-51 BIO   SR-24 EKO   SM-14 Sjr-W   AJ-59 KIM   NA-32 GEO   HY-19 BING   AU-41 Mtk-W   IY-26 EKO   RD-6 PKn   SS-78 Sjr-W       AS-63 SOS   NY-58 KIM   SM-17 Sjr-W   TS-36 SENI   EM-33 PJAS   RN-61 KWU   US-40 Mtk-W   ML-72 TIK   NA-27 EKO   CA-76 PtL   LL-71 TIK   RM-77 SENI   YN-5 PKn   EL-57 KIM       EY-15 Sjr-W   SR-21 PAI:BING   MO-16 Sjr-M   IY-29 GEO   YD-4 PAI   HN-47 BIO  
7 14:00 - 14:45 SR-24 EKO   MA-23 BING   LL-71 TIK   IW-12 BIN       ML-72 TIK   AU-41 Mtk-W   SM-14 Sjr-W   NA-32 GEO   SS-51 BIO   HY-19 BING   EP-34 PJAS   AS-63 SOS   SS-78 Sjr-W   SU-22 BING       SM-17 Sjr-W   RN-61 KWU   RD-6 PKn   EM-33 PJAS   MW-75 PAI   TS-36 SENI       SH-44 Mtk-W   AJ-59 KIM   ST-38 Mtk-W   PP-52 FIS       RM-77 SENI   SR-21 BING   MO-16 Sjr-M   HT-2 PAI   NY-58 KIM   WI-62 SOS   YD-4 PAI   SE-10 BIN  
8 15:00 - 15:45 SR-24 EKO   MA-23 BING   LL-71 TIK   IW-12 BIN       ML-72 TIK   AU-41 Mtk-W   SM-14 Sjr-W   NA-32 GEO   SS-51 BIO   HY-19 BING   EP-34 PJAS   AS-63 SOS   YD-4 PAI   SU-22 BING       SM-17 Sjr-W   RN-61 KWU   RD-6 PKn   EM-33 PJAS   MW-75 PAI   TS-36 SENI       SH-44 Mtk-W   AJ-59 KIM   ST-38 Mtk-W   PP-52 FIS       RM-77 SENI   SR-21 BING   MO-16 Sjr-M   HT-2 PAI   NY-58 KIM   WI-62 SOS   CA-76 PtL   SE-10 BIN  
9 16:00 - 16:45                                                                                                                                                
                                                                                                                                                     
TEACHERS
HT-2 Drs.Hj.HASNAH TAHAR, MPd.I SU-22 SYAFRUDDIN, S.Pd. HW-42 Dra.HERAWATI.Z WI-62 Dra.Hj.WIWIK INDRIATI
NT-3 Drs. NGATIMIN MA-23 MOCHAMAD ALI, S.Pd. M.Pd MU-43 Dra.MUSRI UTAMI AS-63 ASMAWATI,S.Sos.
YD-4 Dra.Hj.YUNIDAWATI SR-24 SUMI RAHAYU,S.Pd. SH-44 SITI HAMIDAH,S.Pd. EN-64 Dra.EKO NONANINGSIH
YN-5 Hj.YESNETTY,S.Pd. ML-25 Dra.Hj.MARLENA, M.Pd. YA-45 YENI AMALIA, S.Pd. MJ-62 Dra.Hj.MUJIATI,M.MPd .
RD-6 Dra.Hj. RUSDIANA IY-26 Dra.INDRAYATI AN-46 Dra.ARUMNINGSIH NM-66 Dra.NI MADE SUARMIATI
MS-7 MERI SANJAYA,S.Pd. NA-27 Dra.NELIARTI TJ-47 TOTO JUHARTO,S.Pd. TL-67 TITIK LESTARY, S.Pd,M.MPd
DY-8 Dra.HUTKRIS MADETI.Y PT-28 PURNAMA W.TURNIP,S.Pd. HN-47 Dra.Hj.HASTUTININGSIH AW-68 Dra.ASMAWATI
SH-9 Dra.SRI HERNIATI IY-29 Dra.Hj.ISMIYATI JN-49 Dra.Hj.JAMINAR PB-69 Dra.Hj.PEBRIANA,M.Pd.
SE-10 Dra.SERI ENANI ID-30 Dra.Hj.INDATI SB-50 SANDRA BUDIYANTI,S.Pd. BO-70 BETY OCTARIA, S.Pd.
EL-11 Dra.ENI LESTIORINI MA-31 MINTO ASRI,S.Pd. SS-51 Dra.SITI SUBEKTI LL-71 LIPTA LIANA, S.Kom.
IW-12 Dra.ISNORAWATI NA-32 NUR AZIZAH . D, S.Si. PP-52 Hi.PAIZIN PRIYATNA,S.Pd.MMPd ML-72 MEILIANA,S.Kom.
SM-14 Drs.SUMARNO EM-33 Drs.EDISON MANALU,  MA. BS-53 BUDI SETIAWAN,A.Md. SR-73 SRI ERNAWATI,A.Md.
NW-13 Dra.Hj. NANY WIDOWATI EP-34 EKO PUJA KESUMA, S.Pd. SY-54 Drs.Hi.SUPRIYANTO, M.MPd. MW-75 MASLINA WATI,S.Ag.
EY-15 Drs.EVIEYANTI.AF RW-35 RATNAWIDA,S.Pd SP-55 SUNU PURWANTO,S.Pd. CA-76 CANDRA AYU NINGRUM,S.Pd.
MO-16 Dra. MASRONAH TS-36 TIKA SEVINALIA, S.Pd. DY-56 DEVI  YULIANA, S.Pd. RM-77 RIO MULYANTO,S.Pd.
SM-17 SASRI MARILON,S.Pd. EM-37 Dra.ELISMI EL-57 Dra.ELIDA NAIBAHO SS-78 SUSANTI,S.Pd.
YT-18 Dra.YULIA TRI DIANA,M.MPd ST-38 SUTRISNO, S.Pd NY-58 NAWARIYATI,S.Pd. PT-79 PINTOKO
HY-19 Dra.HIDAYATI, M.MPd. SN-39 Dra.SITI NURJANAH AJ-59 Drs.AGUS JAINI DW-80 DARWIN
AD-20 ANIDAR,S.Pd. US-40 UNTUNG SUNARDI,S.Pd. YA-60 Dra.YULIANTI A.S.
SR-21 Dra. Hj.SITI RUMINI,M.Pd AU-41 Drs.Hi.ALI USMAN RN-61 ROSMANITA, A.S.Pd.
SUBJECTS
PAI Pendidikan Agama Islam
PKn Pancasil dan kewarganegaraan
BIN Bahasa Indonesia
Sjr-W Sejarah Wajib
Sjr-M sejarah minat
BING Bhs. Inggris
EKO Ekonomi
GEO GEOGRAFO
PJAS PENJASKES
SENI PEN. SENI
Mtk-W MATEM WAJIB
Mtk-M MATEM MINAT
BIO BIOLOGI
KWU PRAKEWIR
FIS FISIKA
KIM KIMIA
SOS SOSIOLOGIK
BK BIMBINGAN KONSELING
TIK KOMPUTER
PtL POTENSI LAMPUNG